Gamla fotografier

I föreningens samlingar finns gamla fotografier från Hässleholm och trakten däromkring. En särkild plats har de glasplåtar som fotograferna Herman och Wilma Piil tagit under en lång period i början av 1900-talet. Sedan några år pågår scanning av glasplåtarna. De finns i museets bilddatabas.

Vid Röingegatan framför Tingshuset i Hässleholm

Bland bilderna finns sådant som berättar om Hässleholms tidiga historia. Wilma Piil har bl a tagit en serie bilder från Hässleholmsgården. Det finns fler bilder i arkivet, bland annat av fotograferna Lindholm och Ljungdal.

En hel del av våra bilder finns med i boken Hässleholm 1914-2014. Vi har några ex. till försäljning på Hembygdsmuseet i Hässleholm. Sedan får ni leta på antikvariat.
Hässslehom 1914-2014Fotograf: Hässslehom 1914-2014