Arkiv

I hembygdsföreningens arkiv finns inte bara föreningens eget arkiv utan också insamlat och inlämnat material. Äldre dokument med koppling till vårt verksamhetsområde liksom bilder, kartor och foto.

Vi håller sedan en tid tillbaka på med att ordna arkivet för att på sikt göra det sökbart på rubrik. Scanning av äldre fotografier har pågått under flera år och dessa finns lagrade i databasen Sofie. Herman och Wilma Piils glasplåtar från sekelskiftet 1800/1900 fram till 1940-talet är exempel.

En del av arkivmaterialet  används för dokumentation t.ex. i föreningens årsbok. Boken Hässleholm 1914-2014 (2014) och Bakbok från Hovdalas kök (2015) innehåller bilder och scannat material från arkivet.