En bedragare kom till Hässleholmsgården

Var du på Sjöstugan?

Många kommer ihåg festplatsen Sjöstugan i Sjörröd. Lyckliga minnen och en och annan träffade kanske tillkommande här. Andra nöjde sig med att som man numera säger ”hänga” utanför på parkeringen.  Kom in och lyssna! Berätta vad du kommer ihåg!

 

Vad hände i Hässleholm?

Det finns många svar på frågan men lördagen den 24/3 lyssnar vi på Bertil Nilssons historier.

Hur var det på Berns och Tivoli?

Snapphanen synlig

Statyn Snapphanen i Hembygdsparken i Hässleholm har länge sökt skydd i ett omgivande buskage.  Ett och annat oönskat förekom då och då i skydd av grönskan. Höstens trygghetsvandringar i Hembygdsparken har gett resultat. Nu är sikten fri och Snapphanen kan också ses inifrån museet.

Ett nytt museum i Hässleholm ?

Västra Göinge hembygdsförenings förslag om ett nytt Hässleholms stads museum i den gamla Kyrkskolans huvudbyggnad från 1905 har väckt intresse i media och i andra sammanhang. Tanken framfördes först i ett underlag till Regionmuseet i Kristianstad 2017 och yttrande över den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad (2018). Här är våra yttranden:
Kyrkskolan i Hässleholm
Yttrande framtidsplan

Sportlov på Hässleholms museum

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter