Verksamhet

  • Hembygdsförbundets uppgift är att främja hembygdskunskap, kulturminnesvård och hembygdsvård.
  • Förbundet är samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i regionen.
    Förbundet skall stödja föreningarna i sin verksamhet samt genom kurser och konfrerenser sprida ideer och förmedla kunskap.
  • Förbundet skall tillvarata rörelsens intressen på regional nivå och samarbeta med museer, kulturminnesvårdande organ och andra organisationer.

Länk till stadgar antagna 2012