Pris och beröm

Det var sju personer som tilldelades Hedersdiplom vid årsmötet för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening den 21 april 2018 . Diplomet delas ut till personer inom eller utom hembygdsföreningarna som gjort en kulturgärning utöver det vanliga.

Årets mottagare var Kerstin Berg, Anders Lindberg, Lars-Erik Lundberg alla tre från Surahammars Hembygdsförening. Anita Nilsson från Skultuna Hembygdsförening, Hans Silfverberg från Västerås Hembygdsförening, Irmelin Gunnarsson, Möklinta Hembygdsförening och Katarina Curman från Rytterne Hembygdsförening.

Verksamhetspriset som är en penninggåva om 5 000 kr och ett diplom, delas ut till en förening som i sin verksamhet bidragit till att stärka och bevara intresset för kulturmiljöer i länet. I år delas priset ut till Västerås Industrihistoriska förening.

Motivering till diplomen hittar ni här.
Diplom och Verksamhetspris 2018