Pressbilder

Foto: Hasse Silfverberg

Carl-Magnus Gagge avtackas efter 18 år i förbundets styrelse av ordförande Bengt Wallén och konsulent Ann Österberg. Foto: Hasse Silfverberg.

Styrelsen i Västmanlands Hembygdsförbund 2018. Foto Ann Österberg

Från Vänster Carl-Magnus Gagge, Siv Antonsson, Lasse Ekegren, Markku Ollila, Bengt Wallén, Tomas Ahlin, Oddvar Falk, Katarina Curman, Hjördis Häll, Bengt Lindh och Stefan Aurusell. Saknas gör Anders Fläcke, Marianne Atlegård, Tommy Karlsson och Tommy Berglund.

Bilderna får användas fritt vid publicering   i artiklar om Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.