Dokument och skrivelser


Nya stadgar

Stadgar antagna 2023

Årsmöteshandlingar inför årsmötet den 27 april 2024
Kallelse årsmötet 2024
Föredragningslista årsmötet 2024
Valberedningens förslag årsmötet 2024
Verksamhetsberättelse för 2023 med verksamhetsplan och revisionsberättelse
Motioner till årsmötet 2024

Tidigare årsmöten
2023: Verksamhetsberättelse för 2022 med verksamhetsplan för 2023 och revisionsberättelsen
2022: Verksamhetsberättelse för 2021 med verksamhetsplan och delar av revisionsberättelsen
2021: Verksamhetsberättelse för 2020 med verksamhetsplan och revision
2020: Verksamhetsberättelse 2019.pdf med verksamhetsplan och revision

Verksamhetsbidrag Här hittar ni statuter för verksamhetsbidraget 2024: Statuter för ansökan. Här finns ansökningsblanketten: Verksamhetsbidraget ansökan.

Fadderverksamhet Här finns en lista där ni kan se vem som är fadder för just er förening. Fadderindelning föreningar 2023-2024.

Årsrapport - rapport av förtroendevalda Blankett för Årsrapport 2024 (Worddokument)
Årsrapporten som pdf Årsrapport 2024.
Årsrapporten ska fyllas i med information om den egna styrelsens sammansättning och skickas in till konsulenten direkt efter genomfört årsmöte. Detta görs årligen.
 

Här är några dokument av intresse för den som vill börja diskutera insamling och gallring.

flödesschema för gallring i samlingar

Förslag på Registreringsblankett för föremål

 

Förening:

Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening

Skapad av: (2013-03-01 12:48:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening (2024-04-10 15:59:20) Kontakta föreningen