Dokument och skrivelser


Nytt datum för årsmötet är den 22 augusti 2020 Här finns årsmötesdokumenten för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings årsmöte i Karmansbo:
Kallelse till årsmötet: Kallelse till årsmötet 2020 i Karmansbo
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 med budget för 2020 och verksamhetsplan för 2020-2021: Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Revisionsberättelse: Revisionsberättelse för 2019
Föredragningslista för årsmötet: Föredragningslista för årsmötet 2020.pdf 
Nytt! Det kommer även att gå att delta i årsmötet digitalt via Teams.

Verksamhetsbidrag Här hittar ni statuter för Verksamhetsbidraget 2020 Verksamhetsbidrag - statuter 2020.pdf Här finns ansökningsblanketten Verksamhetsbidrag - ansökan 2020.pdf

Fadderverksamhet Här finns en lista där ni kan se vem som är fadder för just er förening. Fadderindelning föreningar 2019-2020.

Rapport av förtroendevalda Blankett för Årsrapport 2020.doc
Årsrapporten som pdf Årsrapport 2020.pdf
 

Här är några dokument av intresse för den som vill börja diskutera insamling och gallring.

flödesschema för gallring i samlingar

Förslag på Registreringsblankett för föremål

 

Editerad av: Susanne Cassé (2020-08-19 14:25:37)