Dokument och skrivelser


Årsmöteshandlingar inför årsmötet den 22 april 2023
Kallelse årsmötet 2023
Föredragningslista årsmötet 2023
Valberedningens förslag årsmötet 2023
Verksamhetsberättelse för 2022 med verksamhetsplan för 2023 och delar av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen för 2022 hela dokumentet (kommer inom kort)
Stadgar VHF tagna 2012
Verksamhetsberättelsen för 2022 kommer att finnas i tryckt version på plats i Arboga. Max ett exemplar per förening/enskild medlem.

Handlingar till Extra Föreningsmöte 22 april 2023

Kallelse Extra Föreningsmötet 2023
Föredragningslista Extra Föreningsmötet 2023
Stadgar VHF tagna 2012

Tidigare årsmöten
2022Kallelse årsmötet 2022
Föredragningslista årsmötet 2022
Valberedningens förslag årsmötet 2022
Verksamhetsberättelse för 2021 med verksamhetsplan och delar av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen hela dokumentet
2021: Kallelse till årsmötet 2021 - Föredragningslista
Verksamhetsberättelse för 2020 med verksamhetsplan och revision
2020: Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Revisionsberättelse: Revisionsberättelse för 2019

Verksamhetsbidrag Här hittar ni statuter för Verksamhetsbidraget 2023. Här finns ansökningsblanketten Verksamhetsbidrag ansökan 2023.

Fadderverksamhet Här finns en lista där ni kan se vem som är fadder för just er förening. Fadderindelning föreningar 2022-2023.

Årsrapport - rapport av förtroendevalda Blankett för Årsrapport 2023 (Worddokument)
Årsrapporten som pdf Årsrapport 2023.
Årsrapporten ska fyllas i med information om den egna styrelsens sammansättning och skickas in till konsulenten direkt efter genomfört årsmöte. Detta görs årligen.
 

Här är några dokument av intresse för den som vill börja diskutera insamling och gallring.

flödesschema för gallring i samlingar

Förslag på Registreringsblankett för föremål

 

Förening:

Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening

Skapad av: (2013-03-01 12:48:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening (2023-03-15 15:21:08) Kontakta föreningen