Vårt senaste nummer av tidskriften Spaning är nu publicerad. Årets tema är HÄST. Följ med på en resa genom "Hästmanland" där du får lära mer om hästfolket som fanns i Sylta under järnåldern, hästar i Sala silvergruva, hur hästar lämnat avtryck i den västmanländska folktron, om skjutshåll och gästgiverier samt hur det nyvunna intresset käpphästhoppning förändrat ridsporten. Flera artiklar handlar också om hästens centrum i Västmanland - Strömsholm.

Tidskriften går att hämta gratis på flera platser i länet. Den går också att läsa digitalt: Spaning, digital version


Förening:

Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening

Skapad av: Susanne Cassé (2024-05-03 10:13:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Susanne Cassé (2024-05-03 10:13:11) Kontakta föreningen