I årets nummer kan du läsa Shaun Walls artikel ”Winga livet”, lära mer om hur Västmanländska domböcker berättar om kvinnors och mäns arbete och ta del av resonemang kring könsuttryck och könsidentitet kopplade till historien om Lasse-Maja. I detta nummer har RFSL ingått i redaktionen. Artikeln ”Rätten att få älska” av RFSL Västmanlands ordförande Gunilla Albért tar upp att i Västmanland finns flera berättelser om homosexuellas kamp för jämställdhet och om homofobi som till och med fått dödlig utgång. Sen finns det artiklar om hur vi har format kroppen med kläder, om tatueringar, vad en osteolog kan utläsa ur ben vad gäller individens identitet, och mycket mycket mer!

Spaning finns också att läsa digitalt: Spaning på webben


Förening:

Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening

Skapad av: Susanne Cassé (2023-04-19 14:24:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Susanne Cassé (2023-04-19 14:24:53) Kontakta föreningen