Den 22 april genomför vi årets årsmöte i Medborgarhuset i Arboga. I anslutning till årsmötet hålls ett extra föreningsmöte för att kunna klubba igenom en stadgeändring (se nedan). Vi börjar som vanligt med aktiviteter under förmiddagen. I år går det att välja mellan guidade visningar av Bryggerimuseet och Trefaldighetskyrkan samt en stadsvandring. Anmälan senast den 13 april till kansliet.

Handlingar till årsmötet:  Kallelse till årsmötet 2023    Föredragningslista årsmötet 2023     Valberedningens förslag    Verksamhetsberättelse 2022 med verksamhetsplan för 2023 och delar av revisionsberättelsen

Handlingar till det extra föreningsmötet:   Kallelse till extra föreningsmöte 2023    Föredragningslista extra föreningsmöte 2023     Stadgar för VHF

Vi önskar ändra i våra stadgar § 5 första meningen. Idag står där: "Styrelsen består av tolv ordinarie ledamöter inklusive ordförande och länsmuseichefen eller dennes ersättare." Vi önskar ändra till: "Styrelsen består av elva ordinarie ledamöter inklusive ordförande." De två nödvändiga besluten kommer att tas vid årsmötet (beslut 1) och det extra föreningsmötet (beslut 2). Vid frågor kontakta kansliet.

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas i tryckt version på plats i Arboga.

Bild: Medborgarhuset i Arboga, Wikimedia


Förening:

Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening

Skapad av: Susanne Cassé (2023-03-15 15:16:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Susanne Cassé (2023-03-15 15:20:15) Kontakta föreningen