Årsmötet för 2021 genomfört

Den 17 april genomförde Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening sitt årsmöte via Zoom i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bengt Wallén omvaldes som förbundsordförande för det kommande året och Micael Berg valdes in som ny ersättare i styrelsen på två år. Anders Fläcke är tillbaka som ledamot i styrelsen fram till årsmötet 2022. Mötesordförande var Anders Duvkär, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland.


Editerad av: Susanne Cassé (2021-04-28 11:55:46)