Dags att rapportera medlemsantal

Nu är det dags att rapportera in medlemsantalet för hembygdsföreningen till oss i förbundet. Det som ska rapporteras är antalet vuxna medlemmar den 31 december 2020. Antalet medlemmar ligger sedan som grund för medlemsavgiften till oss i förbundet och Sveriges Hembygdsförbund.

Har föreningen bytt fakturamottagare eller fakturamottagaren bytt adress under 2020 behöver även det rapporteras.

Informationen skickas snarast till kansliet enligt kontaktuppgifter till höger på sidan.


Editerad av: Susanne Cassé (2021-01-11 14:37:19)