Dags att rapportera medlemsantal

Nu är det dags att rapportera in medlemsantalet för hembygdsföreningen till oss i förbundet. Det som ska rapporteras är antalet vuxna medlemmar den 31 december 2020. Antalet medlemmar ligger sedan som grund för medlemsavgiften till oss i förbundet och Sveriges Hembygdsförbund.

Har föreningen bytt fakturamottagare eller fakturamottagaren bytt adress under 2020 behöver även det rapporteras.

Informationen skickas snarast till kansliet enligt kontaktuppgifter till höger på sidan.


Förening:

Västmanlands Hembygdsförbund och fornminnesförening

Ändrad av: Susanne Cassé (2021-01-11 14:37:19) Kontakta föreningen
Skapad av: Susanne Cassé (2021-01-11 14:37:19) Kontakta föreningen