Var med och rädda våra filmer!

Har ni filmer som behöver tas om hand för framtiden, så att även kommande generationer kan få se dem? Kungliga bibliotekets Filmarkiv anordnar den 5 oktober ett digitalt informationsmöte kring det pilotprojekt som nu genomförs tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund och där hembygdsföreningarna anslutna till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är välkomna att delta. Läs mer om projektet och hitta inbjudan till mötet här.


Editerad av: Susanne Cassé (2020-09-28 14:26:31)