Årsmötet för 2020 avklarat!

I lördags genomförde vi vårt årsmöte i kolhuset vid Karmansbo Smedja. 52 personer närvarade; 45 på plats och 7 digitalt via dator eller telefon. Ordförande för mötet var Anders Westin, bland annat ordförande i Västmanlands bygdegårdsdistrikt, och sekreterare var hembygdskonsulent Susanne Cassé. Vår styrelseledamot Markku Ollila ansvarade för det digitala mötet.


På plats för att ta emot ett hedersdiplom för betydelsefullt kulturarbete fanns Leif Myhrvold från Fläckebo Hembygdsförening (på bilden har han sällskap av Kerstin Wistrand och Britt-Marie Lifberg, också de Fläckebo Hembygdsförening). De prismottagare som inte kunde närvara i Karmansbo kommer att uppvaktas på plats i den egna föreningen.


Till förbundsordförande för kommande år omvaldes Bengt Wallén. Ny som ledamot i styrelsen är Tommy Berglund och ny som ersättare är Thomas Hjelt. (Gruppbilden är på de styrelseledamöter och ersättare som fanns på plats i Karmansbo).


Efter mötet kunde de närvarande ta del av när smederna i Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö gjorde en smälta i den gamla lancashiresmedjan.
Ett stort tack till Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö för en fantastiskt fin insats som värdar för mötet!


Editerad av: Susanne Cassé (2020-08-25 07:22:47)