Välkommen på årsmöte!

Välkommen till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings årsmöte den 18 april 2020 på Mikaelsgården i Sala.

Under förmiddagen finns tre intressanta utflykter att välja mellan; visning av Sala silvergruva (innehåller trappor och ojämn mark), visning av Väsby Kungsgård och visning av Kristina kyrka. Lunch intas på Mikaelsgården där eftermiddagen sedan ägnas åt utdelning av utmärkelser och ärenden enligt stadgarna.

Efter mötet kommer Peter Suominen från Svenska Filmarkivet att informera om det filminsamlingsprojekt som vi i Västmanlands län är med i under 2020. Denna programpunkt är frivillig att delta i och står därför inte med i programmet för årsmötet. Har din förening film ni önskar få förvarad på filmarkivet i Grängesberg kan det vara bra att boka in även detta i kalendern. Peters information förväntas ta ca 30 minuter (ca 16.00-16.30).

Årsmötesdokument:
Kallelse till årsmötet:  Kallelse till årsmötet 2020.pdf

Verksamhetsberättelse med bokslut för 2019, budget för 2020 och verksamhetsplan för 2020-2021: Verksamhetsberättelse 2019.pdf

Föredragningslista för mötet: Föredragningslista för årsmötet 2020.pdf

Sista anmälningsdag är den 10 april till Susanne Cassé, 021-481 86 58, [email protected] 


Editerad av: Susanne Cassé (2020-03-09 09:25:59)