Årsmötet 2019

Årsmötet hölls i Surahammars Folkets Hus den 27 april 2019. 

Styrelsen för kommande arbetsår består av
Ordförande Bengt Wallén
Vice ordförande Anders Fläcke
Andre vice ordförande Bengt Lindh
Adjungerad skattmästare Hjördis Häll
Adjungerad sekreterare Ann Österberg/Susanne Cassé
Länsmuseichef Jennie Schaeffer
Styrelseledamöter
Thomas Ahlin
Siv Antonsson
Stefan Aurusell
Katarina Curman
Lars Ekegren
Oddvar Falk
Tommy Karlsson
Markku Ollila
Ersättare i styrelsen
Tommy Berglund
Inger Ekegren


 

 

Verksamhetsberättelse för 2018 .pdf 

 

 

 


Editerad av: Ann Österberg (2019-05-10 09:26:56)