Medlemskap

Bli medlem i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

Enskild medlem är en person som vill stödja föreningens arbete. Enskilda medlemmar har rösträtt vid årsmöte och får årsboken och tidningen Spaning hem i brevlådan. Medlemskap kostar 150: -/år.  Familjemedlemskap kostar 200: -/år.

Stödjande förening eller organisation är föreningar/ organisationer som inte är hembygdsföreningar men som ändå vill stödja föreningens arbete. Medlemskapet kostar 300: -/år och föreningen/organisationen får en röst på årsstämman samt årsbok och Spaning till en adress.

Medlemskap för enskild medlem eller stödjande förening/organisation tecknas genom att sätta in medlemsavgiften på bankgirokonto 842-6579 till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemsförening i hembygdsförbundet väljs in av  styrelsen i Västmanlands Hembygdsförbund. Är din förening intresserad av att bli medlem så kontakta kansliet för ytterligare information.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande