Kontaktuppgifter till hembygdsföreningar

 Hitta en hembygdsförening i din närhet
Matrikel över hembygdsföreningarna i Västmanlands län 2017
Namn och adress till förtroendevalda i de hembygdsföreningar som är anslutna till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Rödmarkerade kontaktuppgifter är inte uppdaterade under 2017.