Dokument och skrivelser

Skrivelser, veckobrev, handlingar till årsmötet och andra aktuella dokument  presenteras på denna sida.

Under vecka 4 kommer statuter och ansökningsblankett för Verksamhetsbidraget 2018 att läggas ut på denna sida.

Fadderverksamhet
Här finns en lista där ni kan se vem som är fadder för just er förening.
Fadderindelning 2017

Här är de senaste Veckobreven.
Vecka  47
Vecka 48
Vecka 49
Vecka 50 2017


Rapport av förtroendevalda
Blankett för Årsrapport 2017
Årsrapporten som pdf Årsrapport 2017

Här är några dokument av intresse för den som vill börja diskutera insamling och gallring.
flödesschema för gallring i samlingar
Insamling och gallring av museiföremål. Kurs
Förslag på Registreringsblankett för föremål
Förslag på gåvoblanketter finns på https://www.hembygd.se/sida/radgivning/riktlinjer-och-styrdokument/

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter