Dokument och skrivelser

Skrivelser, handlingar till årsmötet och andra aktuella dokument  presenteras på denna sida.

Fadderverksamhet
Här finns en lista där ni kan se vem som är fadder för just er förening.
Fadderindelning 2018

Rapport av förtroendevalda
Blankett för Årsrapport 2018
Årsrapporten som pdf Årsrapport 2018

Här är några dokument av intresse för den som vill börja diskutera insamling och gallring.
flödesschema för gallring i samlingar
Insamling och gallring av museiföremål. Kurs
Förslag på Registreringsblankett för föremål
Förslag på gåvoblanketter finns på https://www.hembygd.se/sida/radgivning/riktlinjer-och-styrdokument/