Dokument och skrivelser

Skrivelser, veckobrev, handlingar till årsmötet och andra aktuella dokument  presenteras på denna sida.

Nu är ansökningstiden ute för årets Verksamhetsbidrag.
Här hittar ni statuter för Verksamhetsbidraget 2018
Verksamhetsbidrag statuter 2018
Här finns ansökningsblanketten
Ansökningsblankett Verksamhetsbidrag

Fadderverksamhet
Här finns en lista där ni kan se vem som är fadder för just er förening.
Fadderindelning 2018

Här är de senaste Veckobreven.
Vecka 10 2018
Vecka  11 2018
Vecka 12 2018


Rapport av förtroendevalda
Blankett för Årsrapport 2018
Årsrapporten som pdf Årsrapport 2018

Här är några dokument av intresse för den som vill börja diskutera insamling och gallring.
flödesschema för gallring i samlingar
Insamling och gallring av museiföremål. Kurs
Förslag på Registreringsblankett för föremål
Förslag på gåvoblanketter finns på https://www.hembygd.se/sida/radgivning/riktlinjer-och-styrdokument/