Tidigare årsböcker

Register till årsboken 1874-2001

Tema i tidigare årsböcker. Övriga årsböcker innehåller artiklar i varierande ämnen, se registret ovan.

2010: Blackbook Västmanland. Om graffitirörelsen i Västmanland under 1980 och 1990-talen. Tobias Barenthin Lindblad, Malcom Jacobsson.

2005-2006: Industristaden Västerås. Om Västerås industrihistoria. Utgiven i samarbete med Västerås Industrihistoriska förening.

2003-2004: Synnerligen märkliga. Om byggnadsminnen i Västmanlands län. Krister Ström, foto Hans Alenius.

2002: Nya anteckningar om Rytterne socken. Red Olle Ferm, Agneta Paulsson, Krister Ström.

2000-2001: Framtidstro. Red. Krister Ström.

1999: Östervålastolar tradition-bygd-tillverkning. Red. Krister Ström.

1998: Bråfors Bergsmansby. Red. Carin Thorsén.

1997: 1700-talet. Red. Krister Ström.

1995: Bergslagens pulsåder, Strömsholms kanal 200 år. Red. Krister Ström.

1994: Om forntid och medeltid i Västmanland. Red. Krister Ström.

1990-1991: Västmanland. Mälarbygd, bruksbygd, bergslag. Red. Krister Ström.