Arkeologigruppen

Arkeologigruppen arrangerar föredrag, utflykter och studiebesök för alla intresserade medlemmar i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Inbjudningar och information går endast ut via hemsidan och med e-post. Den som vill ha information om gruppens arrangemang kan kontakta styrgruppen.

Här hittar du de senaste verksamhetsberättelserna
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017

Foto: Maria Johannesson

Utflykt till Järnframställningsplatser i Västmanland hösten 2017.

Arkeologigruppens kontaktperson:
Maria Johannesson Tfn. 021-12 79 26
[email protected]

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande