Arkeologigruppen

Arkeologigruppen arrangerar föredrag, utflykter och studiebesök för alla intresserade medlemmar i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Inbjudningar och information går endast ut via hemsidan och med e-post. Den som vill ha information om gruppens arrangemang kan kontakta styrgruppen.

Här hittar du de senaste verksamhetsberättelserna
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016

Visning av utgrävningen inför bygget av ny vägsträckning för väg 252

Andreas Forsgren guidar arkeologigruppsmedlemmar  vid en utgrävning i Hjulsta hösten 2016.

Arkeologigruppens kontaktpersonr:
Maria Johannesson Tfn. 021-12 79 26
[email protected]
Gerd Bergqvist Tfn. 021-220 90
[email protected]

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter