Arkeologigruppen

Arkeologigruppen startar hösten 2018 en studiecirkel vars mål är att söka och återskapa forntida och tidigt medeltida vägar i Västmanland, delmål ett är Eriksgatans sträckning i öst-västlig riktning från Oppbåga bro till Östens bro. Studiecirkeln syftar till att kartlägga och dokumentera vägnätet i Västmanland vilket bör ge en bra bild över hur människor i forna tider kommunicerade med varandra. Arbetet utförs genom litteraturstudier kartstudier, studier av fornlämningar, fornvägar,  m.m i Fornsök. Studiecirkeln är kostnadsfri. Deltagarna betalar endast för egna kostnader för resor, kursmaterial etc.

Kontakta Maria Johanesson (e-post se nedan) ifall du är intresserad av att delta.

 

Arkeologigruppen arrangerar föredrag, utflykter och studiebesök för alla intresserade medlemmar i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Inbjudningar och information går endast ut via hemsidan och med e-post. Den som vill ha information om gruppens arrangemang kan kontakta styrgruppen.

Här hittar du de senaste verksamhetsberättelserna
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017

Foto: Maria Johannesson

Utflykt till Järnframställningsplatser i Västmanland hösten 2017.

Arkeologigruppens kontaktperson:
Maria Johannesson Tfn. 021-12 79 26
[email protected]

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande