Dialogmöte om Regionens nya kulturplan

22 April 2021

Alla kulturarvsaktörer i Västmanlands län bjuds av Region Västmanland in till ett dialogmöte för att diskutera innehållet kring kulturarvsfrågor i Regionens kommande kulturplan för åren 2023-2026. Mötet äger rum den 22 april som ett digitalt möte.

Mer information om mötet och hur man anmäler sig finns i dokumentet: Inbjudan till dialogmöte om Regionens kulturplan


Editerad av: Susanne Cassé (2021-03-01 13:50:37)

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

Plats: Digitalt möte

Börjar: 22 April 2021 18:00

Slutar: 22 April 2021 19:15