Årsmöte 2020

22 August 2020

Välkommen till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings årsmöte!

Tid: lördagen den 22 augusti från kl 10 till ca 12.

Plats: Kolhuset vid Karmansbo smedja eller via dator/telefon (Teams).

Lokalen, som har plats för 120 sittande, är väl ventilerad med möjlighet att öppna portar och luckor i väggarna. Mötesdeltagare kommer även kunna följa mötet från den stora gräsplanen utanför kolhuset (högtalare kommer att användas).

Anmälan görs enligt inbjudan som skickas ut via veckobrev (till föreningarna) och tillsammans med årsböckerna (till enskilda medlemmar) i slutet av juni. Årsmöteshandlingar finns under rubriken "Dokument och skrivelser" i Menyn.

Efter mötet finns det möjlighet att besöka smedjan.


Editerad av: Susanne Cassé (2020-08-06 13:47:10)

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

Plats: Kolhuset vid Karmansbo smedja

Börjar: 22 August 2020 10:00

Slutar: 22 August 2020 12:00