Studiebesök Uppsala Landsarkiv

Fredagen den 18 maj kl. 10.00 har Industriminnesgruppen i Västmanlands Hembygdsförbund bokat en visning på Landsarkivet i Uppsala. Visningen kommer att fokuseras på handlingar som rör Västmanlands industrihistoria. Det blir Anders Nordebring, från Landsarkivet i Uppsala och aktiv i Köping-Uttersbergs Järnvägs Museiförening som tar hand om oss. Visningen pågår i minst två timmar.

Läs mer i inbjudan Studiebesök Landsarkivet Uppsala