Årsmöte i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminesförening

Lördagen den 21 april var det årsmöte för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening på Kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg. Det var 90-talet personer med på mötet varav ett tiotal är enskilda medlemmar och resterande representanter för länets hembygdsföreningar. Före mötet arrangerades ett studiebesök i Karmansbo smedja. Lunch intogs på Färna Herrgård innan mötesdeltagarna for till Skinnskatteberg för förhandlingar.

Årsmötet inleddes med utdelning av hedersdiplom. Diplomen delas ut till personer, inom eller utom hembygdsföreningarna, som gjort en kulturgärning utöver det vanliga. Årets mottagare var Kerstin Berg, Anders Lindberg, Lars-Erik Lundberg alla tre från Surahammars Hembygdsförening. Anita Nilsson från Skultuna Hembygdsförening, Hans Silfverberg från Västerås Hembygdsförening, Irmelin Gunnarsson, Möklinta Hembygdsförening och Katarina Curman från Rytterne Hembygdsförening.

Förbundets Verksamhetspris som är en penninggåva om 5 000 kr och ett diplom, delas ut till en förening som i sin verksamhet bidragit till att stärka och bevara intresset för kulturmiljöer i länet. I år delades priset ut till Industrihistoriska föreningen i Västerås.

Styrelsen för Västmanlands Hembygdsförbund delar även ut verksamhetsbidrag till föreningar som planerar speciella projekt. Det var sju föreningar som fick dela på 61 000 kronor. Bidraget gick till hembygdsföreningarna i Västerfärnebo, Lundby, Svedvi Berg, Irsta, Haraker, Säby och Riddarhyttan.

Efter årsmötet avtackades Knut Barr efter sex år i styrelsen. Länsmuseichef Carl-Magnus Gagge, som efter 18 år på tjänsten och i förbundets styrelse, går i pension den 2 juni avtackades med blomma, present och ett hedersmedlemskap i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.  Dagen avslutades med besök på Skinnskattebergs hembygdsgård.