Kulturarvsportalen

Välkommen på fikabuffé och utbildning i hur du använder Kulturarv Västmanlands hemsida för att ladda upp ditt eget material som privatperson eller förening. Du är inbjuden för att vi tror att du kan bidra med spännande kulturarv till andra Västmanlänningar.

Tid: Tisdagen 5 december 2017 kl. 13.00
Plats: Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås

Låt oss veta senast den 3 december om du kan komma genom att skicka ett mejl till [email protected] eller [email protected]