Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

Kansliet håller stängt mellan den 20 december 2017 och 9 januari 2018.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanland.
Vi arrangerar, själva eller i samarbete med andra, seminarier, föredrag, utbildningar, utställningar och exkursioner.
Vi ger ut en årsbok och tidningen Spaning i samarbete med Västmanlands läns museum.
Vi är samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening.

I Västmanlands län är 51 föreningar anslutna till Hembygdsförbundet. Den äldsta, Sala Hembygds och Fornminnesförening, startades redan 1912. Den yngsta, Harakers Hembygds- Ungdomsförening startade 2014.
Hembygdsförbundet har sitt kansli i Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter