Styrelse och övriga poster


Coronaviruset har medfört att konstituerande styrelsemöte framflyttats, detta innebär att Bitr. Ålderman och Skrivare ännu inte tillsatts.

Ålderman

Christina Norén-Svensson

Kisteman

Monica Svensson

Skaffare

Birgitta Gustavsson
Anna-Greta Gullberg

Gillesmästare o webmaster

Leif Andersson

Gillesmästare

Bengt Granberg
Gull Tynnvall

Räfstemän

Bengt Tynnvall (sammankallande)
Sune Synnelius

Valnämnd

Per-Åke Svensson (sammankallande)
Lars Fridén
Anne-Marie Stiger

Övriga funktionärer

Samverkan övriga gillen i Västerås
Christina Norén-Svensson

Samarbeten Sveriges Västgötagillen
Christina Norén-Svensson

Editerad av: Leif Andersson (2020-09-07 20:10:34)