Medlemskap

Medlemsavgiften 2018 är enl. beslut på Årsstämman 150:- kr/pers. och betalas
till plusgironumret 32 79 58 – 5.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! Vi vädjar till våra medlemmar att hjälpa till med värvningen! Hänvisa till den här hemsidan eller kontakta Åldermannen Christina Norén-Svensson (tel. 070-741 01 64) så får du mera information. Påverka släkt och vänner att gå med! Du, som är intresserad att bli medlem i vårt Gille kan också kontakta vår kisteman (=kassör) Lars Fridén, (tel. 021 -35 31 08), eller någon annan kontaktperson (se under Kontakta oss).

Läs vår medlemsmatrikel (som ges ut varannat år och sänds till Gillets medlemmar) och meddela oss gärna ev. korrigeringar, så att vårt medlemsregister hålls riktigt. Vi vill också gärna komplettera med e-postadress, så vi ber alla, som har sådan, att meddela oss denna. Sänd gärna e-post till Lars Fridén så registrerar vi den (se under Kontakta oss).

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter