Föreningens styrelse


Föreningen beslutar om styrelsens sammansättning vid sina årsmöten som vanligen infaller årligen i slutet av mars månad. De som nu ingår i styrelsen ser du här:       
           

            Jakob Englund, ordförande                    070-409 55 83

           Elisabeth Berg, vice ordförande             070-329 84 69
           och sekreterare         

           Gunilla Ljungstedt, kassör                       0585-250 29

           Ann-Kristin Frank, arkivansvarig            070-657 28 99 

           Conny Boman, ordinarie                         070-292 74 09

           Kenneth Gunnarsson, ordinarie            070-312 66 63

           Sara Hansen, ordinarie                           019-29 14 27

           Sören Klingneus, ordinarie                    070-612 34 72

           Åke Åberg, ordinarie                               019-29 24 16

           Agneta Gunnarsson, ordinarie              0585-250 88

           Anne Chaterine Eriksson, ersättare     073-089 91 12

           Lars Gunnar Forsberg, ersättare          070-659 47 57

           Jan Myrtorp, ersättare                            070-378 66 14

           Tomas Fridell, ersättare

           Gunnar Öquist, ersättare

           Susanna Englund, ersättare

           

 

 

Förening:

Västernärkes Hembygdsförening

Ändrad av: Västernärkes Hembygdsförening (2021-08-30 17:47:57) Kontakta föreningen
Skapad av: Västernärkes Hembygdsförening (2019-01-29 15:30:29) Kontakta föreningen