Föreningens styrelse


Image

Föreningens styrelse från årsmötet 2019. På bilden saknas Sören Klingnéus, Lars Gunnar Forsberg, Agneta Gunnarsson, Göran  Sundström och Göran Östling.

 

 

Föreningen beslutar om styrelsens sammansättning  vid sina årsmöten som infaller årligen i slutet av mars månad. De som nu ingår i styrelsen ser du här:       
           

            Jakob Englund, ordförande                    070-409 55 83

           Elisabeth Berg, vice ordförande             070-329 84 69
           och sekreterare         

           Gunilla Ljungstedt, kassör                       0585-250 29

           Ann-Kristin Frank, arkivansvarig            070-657 28 99 

           Lars Andersson, ordinarie                      0585-107 40

           Conny Boman, ordinarie                         070-292 74 09

           Kenneth Gunnarsson, ordinarie            070-312 66 63

           Sara Hansen, ordinarie                           019-29 14 27

           Sören Klingneus, ordinarie                    070-612 34 72

           Åke Åberg, ordinarie                               019-29 24 16

           Anne Chaterine Eriksson, ersättare     073-089 91 12

           Lars Gunnar Forsberg, ersättare          070-659 47 57

           Agneta Gunnarsson, ersättare              0585-250 88

           Jan Myrtorp, ersättare                            070-378 66 14

          Göran Sundström, ersättare                  073-837 51 22

           Göran Östling, ersättare                         019-29 13 22      

           

 

 

Editerad av: Göran Sundström (2019-05-24 13:44:46)