Föreningens årsmöte inställt

Med anledning av den alltmer ökade risken för spridning av coronaviruset, och naturligtvis, med hänsyn till våra medlemmars hälsa, ställer vi in vårt årsmöte den 28 mars. Vi återkommer längre fram med information när det uppskjutna mötet kan hållas.

Styrelsen


Editerad av: Göran Sundström (2020-03-19 06:33:13)