Föreningens årsmöte

 

Föreningens årsmöte gick inte att genomföra i mars i år som var planerat p.g.a smittoläget. Sannolikt finns det inte förutsättningar för att hålla ett årsmöte över huvud taget under 2020. Styrelsen har därför beslutat att, efter övervägande av alternativa lösningar, hålla ett årsmöte för båda verksamhetsåren 2019 och 2020 den 27 mars 2021.

 

 


Editerad av: Göran Sundström (2020-05-07 07:34:23)