Föreningens årsmöte

 

Föreningens årsmöte gick inte att genomföra ifjol för 2019 som var planerat p.g.a smittoläget. Styrelsen avser att, efter övervägande av alternativa lösningar, hålla ett årsmöte för båda verksamhetsåren 2019 och 2020 den 3 juli 2021. 

 

 


Editerad av: Göran Sundström (2021-02-23 10:45:57)