Bygdeafton

06 February 2020

Till minne av Sigurd Paulsson 100 år.

Sonen Lars Paulsson berättar om sin far.
Musik & Servering 

Välkomna! 

Arr: Knista församling och Västernärkes hembygdsförening


Editerad av: Maria Sundström (2020-01-14 06:21:02)

Västernärkes Hembygdsförening

Plats: Knista sockengård

Börjar: 06 February 2020 19:00

Slutar: 06 February 2020