Ål från väster.JPG

Ål från väster.JPG
Åls västra sida.
Digitalt fotografi 2003