Ål.JPG

Ål.JPG
Flygfotografier av Lennart Eriksson i Heby på uppdrag av Västerlövsta Hembygdsförening vid flygturen 9 maj 2002 efter ”flygplan” upprättad av Kenth Hansson.