Ål.JPG

Ål.JPG
Digitalt fotografi 2003-10-11 mot Åls by från söder