Ål by öster.JPG

Ål by öster.JPG
Ål by från Öster.
Flygfotografier av Lennart Eriksson i Heby på uppdrag av Västerlövsta Hembygdsförening vid flygturen 9 maj 2002 efter ”flygplan” upprättad av Kenth Hansson