Ål by från väster.JPG

Ål by från väster.JPG
Åls västersidan hösten 2003
Digitalt fotografi 2003