Lärarinnan Anna Lundin samt två andra.jpg

Lärarinnan Anna Lundin samt två andra.jpg
Anna till vänster, i mitten en Lundell-flicka