Littersbo skolas lärarinna och elever.jpg

Littersbo skolas lärarinna och elever.jpg
Lårarinnan Anna Lundin med skolelever i skogsbacke. Det äldsta kända skolfotografiet från Littersbo.