Taxa vid Härvsta gästgiveri 1857.jpg

Taxa vid Härvsta gästgiveri 1857.jpg
Beslutat under § 75 vid höstetinget för Simtuna Häradsrätt den 13 november 1856.