Kyrkskolan invändigt på 1950talet.jpg

Kyrkskolan invändigt på 1950talet.jpg
Skolrum, interiör