Morfar Erik Persson.jpg

Morfar Erik Persson.jpg
Porträttbild ur familjen Bosells stora album 1, född 1834