Tingshuset i Heby.jpg

Tingshuset i Heby.jpg
Östra Västmanlands domsagas tingshus, invigt 1888 och nedlagt 1959. 1985 tillbyggt österut. Huset till höger var vaktmästarbostad.