Heby Alstavik.jpg

Heby Alstavik.jpg
Affärshus med bostadslägenheter som revs på 1980-talet och ersattes av en nyare byggnad på samma plats, där 2011 Sala Sparbank har kontor.