Backbo.jpg

Backbo.jpg
Ägaren Anders Jansson och dottern Mina Andersson före 1940.