Litteratur om Västerlövsta


Här finns tips om historisk eller läsbar information om vår socken, församling och bygd.

 • 1865 Olof Olsson eller Taflor ur svenska bondelifvet - bok, Carl Julius Lénström.
  Handlar delvis om Västerlövsta.
  1901 Väster-Löfsta Missionsförsamlings 25-årsberättelse/ Väster Löfsta Missionsförsamling
  1926 Väster Lövsta Missionsförsamling 1876-1926/ Väster Lövsta Missionsförsamling, A. Kyrk
  1931 Hembygdsbeskrivning över Väster Lövsta socken Einar Vihagen (går ej att låna),
  renskriven på 1970-talet av läraren Sven-Erik Sveed (går att låna)
  1953 Västerlövsta Hembygdsförening 10 år/ Västerlövsta Hembygdsförening
  1966 Västerlövsta kyrka/ Åke Nisbeth
  1966 Vi landar på vägen - sidan 14-15 i Teknik för alla nr 22.
  Handlar om den första militära vägflygplatsen vid Sör Hårsbäck.
  1973 Några minnesbilder/ Anton Olsson (grundaren av Kvällsstunden)
  1982 Heby A. I. F. 1912-1982, 70-års jubileumsskrift,
  Elve Bergström och Nils Pettersson
  1983 Heby – Förr och Nu/ Heby Fotoklubb
  1985 Tegelepoken i Heby - bok/Hans Möller
  1987 Kulturminnesprogram Heby kommun 1986/ Heby kommun, kommitté
  1988 Heby – bygd och människor/ Heby skrivarverkstad/Hans Möller
  1988 Livet i Heby när farfar var ung/ Klass 6a vid Heby Centralskola
  1990 Västerlövsta socken, Kulturhistorisk byggnadsinventering i Heby kommun,
  Västmanlands läns museum (1981) för Heby kommun
  1991 Heby kommun – Levande landsbygd/ Heby kommun
  1992 Folkskolan 150 år - bok, Heby kommun
  1993 Heby Brottarklubb 60 år - häfte, Antti Wäyrynen
  1993 Västerlövsta Hembygdsgård - häfte, Västerlövsta Hembygdsförening
  1997 Järnbruken i Ramsjö och Molnebo - bok, Karl-Erik Fredriksson (död 1995)
  1997 Så var det förr – Studiecirkel (häften, del 1-3 à ca 60 sidor)
  Karl-Erik Fredriksson (död 1995), tryckt via Heby kommunarkiv
  1998 Siggbo by – del 1/ Birgitta Johansson, Siggbo
  2001 Horrsta byamän (häfte om ca 50 sidor, utkast)/ Kenth Hansson
  2001 Indelta soldater, ryttare och grenadjärer i Västerlövsta 1681-1901 (häfte),
  Kenth Hansson
  2001 Siggbo by – del 2, med Arnebo rote - bok, Birgitta Johansson, Siggbo
  2001 Molnebo-Morgongåfva jernväg - bok, Kenth Hansson
  2001/08- Västerlövsta Nyheter – Nr 1-4 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2001 En milstolpe i Arnebo bys historia - häfte om 44 sidor)/
  Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2001 Erik Fredrikssons Dagbok - häfte, uppdaterat 2004)/ Kenth Hansson
  Avskrift av dagbok 1880-1907 med tillfogade uppgifter
  2002 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2002 Socialkontorets historia - häfte, Heby kommunarkiv och Kenth Hansson
  2002 Tegelhistoria i Heby - häfte, med årliga uppdateringar/
  Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2002 Vigda i Västerlövsta 1675-1780, häfte Kenth Hansson
  2003 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  19??- Kyrkbacken - häfte/ Västerlövsta Församling
  2003 Ulebäck, Sör Starfors - häfte/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson - ej klar
  2003 Vigda i Västerlövsta 1675-1800, häfte Kenth Hansson
  2003 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2003 Ål i Västerlövsta socken - häfte om 56 sidor/
  Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2004 Kyrkogårdsvandring vid Västerlövsta kyrka - häfte/
  Heby kommunarkiv/Kenth Hansson/Hembygdsföreningen
  2004 Fallet - häfte/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2004 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2005 Västerlövsta Nyheter – Nr 1- 12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2005 Kullergubbens Rötter och historia - häfte, Sonja Ander
  2005 Vigda i Västerlövsta 1675-1807 - häfte, Kenth Hansson
  2005 Bryggeriminnen - häfte/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2005 Elon Larssons minnen - häfte. Avskrift av ljudband av
  Heby kommunarkiv genom Monika Lundqvist, Tärnsjö
  2005 Vansjö - häfte om ca 60 sidor/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2005 Västerlövsta församlings årsberättelser (för Västerlövsta församling)/
  Heby kommunarkiv genom Monika Lundqvist, Tärnsjö.
  Klar och återlämnad till församlingen som har upphovsrätten mm.
  Digital kopia har församlingen och Landsarkivet i Uppsala fått.
  2006 Västerlövsta Nyheter – Nr 1- 12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2006 I spåren efter rallarna - häfte, Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  Dokumentering av fd rallarbostäder väster om Siggbo
  2006 Bryggeriminnen - häfte/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson,
  uppdatering av dito från 2005
  2007 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2007 Gårdsjö - häfte på 60 sidor/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2008 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2008 Bryggeriminnen blev tegelbruksmuseum och konsthall - häfte, Kenth Hansson
  2008 Fasenbo - häfte på 56 sidor/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2008 Heby och Västerlövsta på vykort - häfte om 100 sidor, Kenth Hansson
  2009 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12, (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2009 Sörby - häfte på 90 sidor/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  – ej helt klart
  2010 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12, (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2010 Björsbo, Littersbo och Turbo byar - häfte/
  Heby kommunarkiv/Kenth Hansson – ej helt klar
  2010 Bläckhornets fånge – bok, Olle Nilsson, Kroksbo.
  Handlar om vår kyrkoherde 1846-1893 Carl Julius Lénström
  2011 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12, (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
  2011 Staffansbo - häfte/ Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
  2011 Sala-Gävle, Tur och retuR – bok, Olle Nilsson, Kroksbo.
  Handlar till viss del om järnvägshistorien nära Heby.
 • 2012 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
 • 2012 Västerlövsta Prästgård - historia med anledning av nyinvigning som arbetsplats (vikt A3:a, informationshäfte). Kenth Hansson
 • 2013 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
 • 2014 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
 • 2014 Historik om kvarteret med Heby Gjuteri, Färgeri och Vulk (ej helt klar men på gång, 9/3 2015 ca 60 sidor, men fler är på gång)
 • 2015 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 hittills (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson
 • 2015 Historik om Gästgivargården och fastigheten, telefonväxeln samt tegelbruket (ej helt klar men på gång, 6/3 2016 ca 52 sidor men fler är på gång)
 • 2016 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 hittills (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson. Nytt för i år och från april skall det införas det nya ISBN-nummer vi fått för häftena.
 • 2017 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson.
 • By - uppdaterat häfte / Heby kommunarkiv/Kenth Hansson
 • 2018 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson.
 • 2019 Västerlövsta Nyheter – Nr 1-12 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson.
 • 2020 Västerlövsta Nyheter – Nr 1 (vikt A3:a, informationsblad)/
  Västerlövsta Hembygdsförening genom Kenth Hansson.

 

Västerlövsta Nyheter 2001- 2020, kan du läsa på Heby bibliotek eller Västerås Stadsbibliotek. De har den mest kompletta samlingen. Upplagan är år 2018 ändrad till 80 stycken och hembygdsföreningen bekostar trycket vid Heby kommun. Häftena är på 4-16 sidor per månad. I datastorlek så kan det vara litet eller upp till 25 Mb per häfte.
Eftersom en del levande personer ingår på bild i bladet så har vi aldrig marknadsfört den på vår hemsida.
Den finns normalt också den närmaste tiden efter tryck vid Tegelbruksmuseet, kommunkontoret eller vid hembygdsgården.

Förening:

Västerlövsta Hembygdsförening

Skapad av: Västerlövsta Hembygdsförening (2012-05-30 21:55:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerlövsta Hembygdsförening (2020-02-15 14:37:09) Kontakta föreningen