Så här kan du bli medlem i föreningen


OBS/Nytt!

Medlemsavgiften är höjd från årsmötet 2017 till 80: -/person eller 120: -/familj.

Kan betalas via bankgiro 592-9716 eller direkt till kassören Jan Alriksson.

Editerad av: Kent Hansson (2019-03-04 19:11:12)