Välkommen till vår hemsida

Du hittar våran föreningslokal, gamla Erik Ers-gården, utmed riksväg 72 vid backen som går upp mot Sala strax norr om vattentornet i Heby, men på motsatta sidan av riksvägen.
Här har vi de flesta av våra tillställningar. För mer information om dessa, se Aktiviteter - uppdaterat för 2020.

Hembygdsgården är en hitflyttad byggnad från den gamla Heby byn (nu i östra delen av tätorten Heby) strax efter att föreningen bildades den 8 juli 1943. Huset var en gåva av företaget Olsson & Rosenlunds AB.


Editerad av: Kent Hansson (2020-02-15 14:53:41)