Eric Carlsson - Gise kvarn

Eric Carlsson - Gise kvarn
Erik Carlsson i Åkrastugan: Mustiga historier berättades vid stockbrasan i Gise kvarn.
Tidningsartikel